„W tym miejscu stał dwór rodziny Jabłońskich. Nie zachował się materialny ślad, przetrwała pamięć. Tablicę ufundowano w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, największego kataklizmu w dziejach świata, który bezpowrotnie zniszczył kulturę ziemiańską w Polsce” – głosi napis na tablicy odsłoniętej 6 listopada. Umieszczono ją na ścianie budynku, w którym mieści się Filia w Pniewie Biblioteki Publicznej Gminy Łomża. W siedzibie filii natomiast uroczyście otwarto w tym dniu Salę Pamięci Rodziny Jabłońskich.

Skip to content