Przedświąteczny czas w bibliotekach

Boże Narodzenie tuż, tuż i wszystkim powoli udziela się magiczny nastrój.
Warto jednak w ferworze przedświątecznych przygotowań znaleźć chwilkę na spotkanie z drugim człowiekiem, uśmiech czy dobre słowo…Nasze biblioteki jak co roku przygotowują spotkania przedświąteczne dla swoich czytelników i sympatyków. Czasem są to warsztaty, czasem kolędowanie a czasem chwila poświęcona Świętemu Mikołajowi zamkniętemu w książeczce. I tak 16 grudnia 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Kupiskach odbyło się wspólne „Kolędowanie pod Anielską Górą”, podczas którego goście wysłuchali montażu słowno-muzycznego „Nim zaświeci pierwsza gwiazdka”. Czas umilała gra na skrzypcach i wspólny śpiew polskich kolęd, pastorałek w wykonaniu uczniów ze szkoły im. Jana Pawła II w Kupiskach.


Więcej ...

Już po raz kolejny w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu odbył się konkurs religijny. W tym roku tematyka zmagań konkursowych brzmiała „Dobry jak chleb-święty Albert Chmielowski”. W 2016 roku przypada 100 rocznica śmierci Świętego, a rok następny 2017 został decyzją biskupów ogłoszony Rokiem Świętego Brata Alberta w Kościele w Polsce. W 2017 roku przypada także 35-lecie powstania Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta- pierwszej w Polsce organizacji pozarządowej wspierającej bezdomnych. 7 grudnia 2016 r. osiemnastu uczestników (klasy IV-VI) ze szkół podstawowych naszej gminy odpowiedziało na dwadzieścia pięć pytań dotyczących życia brata Alberta i jego twórczości, obrazów oraz działalności na rzecz ubogich.


Więcej ...

DKK- ,,Syberiada Polska” Z. Domino

2 grudnia 2016 wieczorową porą w bibliotece Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Lektura, o której dyskutowano została wybrana bardzo starannie, bowiem w roku 2016 Biblioteka Gminy Łomża zorganizowała cykl spotkań patriotycznych ,,Syberyjskie niebo wczoraj i dziś”.


Więcej ...