Wakacje w bibliotece

„Z poradnią za pan brat” to hasło spotkań organizowanych w BPG Łomża z/s w Podgórzu we współpracy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Łomży. Zajęcia prowadzone przez pracowników poradni, odbywają się w czwartkowe południa i zachęcają dzieci do rozwijania myślenia twórczego, treningu pamięci a także kreatywnego posługiwania się wyobraźnią.
Dzieci chętnie korzystają z tej formy zajęć w bibliotece, ale także w sposób aktywny uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez bibliotekarki.


Więcej ...