Wakacje w bibliotece

Wakacje w bibliotece

„Z poradnią za pan brat” to hasło spotkań organizowanych w BPG Łomża z/s w Podgórzu we współpracy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Łomży. Zajęcia prowadzone przez pracowników poradni, odbywają się w czwartkowe południa i zachęcają dzieci do...
Skip to content