24 kwietnia 2013 r. w BPG Łomża Filia w Pniewie odbyła się już XI edycja etapu gminnego konkursu recytatorskiego Ojczyzna w Poezji, a 8 maja b.r. w BPG Łomża z/s w Podgórzu X edycja etapu międzypowiatowego. W związku z rokiem Juliana Tuwima i rokiem 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego hasło konkursu brzmiało „Sztandary rozwinąć i pobić lub zginąć! A matka ojczyzna niech żyje!”. Utwory prezentowane przez uczestników były poświęcone tej tematyce. Celem konkursu było przede wszystkim kultywowanie pamięci o bohaterskich powstańcach wśród młodego pokolenia, wpojenie szacunku i przywiązania do historii własnej ojczyzny, jej niepodległościowych tradycji, kultury i języka oraz pogłębienie wiedzy o Julianie Tuwimie i popularyzowanie jego twórczości.


Więcej ...

24 kwietnia 2013 r. w BPG Łomża Filia w Pniewie odbyła się już XI edycja etapu gminnego konkursu recytatorskiego Ojczyzna w Poezji, a 8 maja b.r. w BPG Łomża z/s w Podgórzu X edycja etapu międzypowiatowego. W związku z rokiem Juliana Tuwima i rokiem 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego hasło konkursu brzmiało „Sztandary rozwinąć i pobić lub zginąć! A matka ojczyzna niech żyje!”.


Więcej ...

Dzień bibliotekarza i bibliotek


Więcej ...

Misją naszej biblioteki jest ciągłe promowanie czytania, dzięki któremu stajemy się czynnymi uczestnikami w zakresie odbiorców i twórców życia kulturalnego w społeczeństwie lokalnym. Biblioteka oprócz codziennego czytania, które jest podstawowym jej priorytetem organizuje lokalną akcje czytania, „Wielkie Czerwcowe Czytanie w Gminie Łomża”, a tym samym realizuje akcje o zasięgu krajowym „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Poprzez czytanie pogłębiamy wiedzę i szybciej ją przyswajamy.


Więcej ...

Mistrz Głośnego Czytania” – 06.06.2012


Więcej ...