„Meandry losu” autorstwa Zenona Krajewskiego zagościły w progach biblioteki w Podgórzu podczas spotkania autorskiego, które odbyło się 9.10.2018 r. Całość cyklu składać ma się z siedmiu tomów, do tej pory ukazały się dwa i to właśnie części ,,Pozbawieni ojczyzny” oraz ,,Pod sowieckim butem” były zaprezentowane na spotkaniu. Licznie przybyli czytelnicy dowiedzieli się skąd pomysł na pseudonim autora –NIWEN i dlaczego pierwsza powieść nie ukazała się pod prawdziwym nazwiskiem autora, oraz skąd czerpał inspiracje do napisania cyklu. Zenon Krajewski to historyk z wykształcenia i z zamiłowania również, o czym mogli się przekonać uczestnicy spotkania.

Skip to content