W 81 rocznicę wywózki Polaków na nieludzka ziemię Biblioteka Publiczna w Alei Zesłańców Sybiru o godzinie 11.30. 10 lutego zorganizowała spotkanie różnych grup społecznych. Słowa Dyrektor Biblioteki oraz Senatora Marka Komorowskiego przybliżyły wspomnienia wydarzeń które historia wpisała w Dzieje Naszego Narodu. Z naszej Gminy NKWD w głąb Rosi wywiozło ok 845 osób. Były to rodziny żołnierzy którzy walczyli w 1920 roku, w szczególności matki z dziećmi oraz osoby starsze. Niepogodzenie się Rosji z przegraną wojną miało swe odbicie w jednej z pierwszych deportacji. Na przygotowanych listach znaleźli się również Ci których uważano za wrogów narodu. Największą ilość osób wywiezionych z terenu Gminy Łomża stanowili mieszkańcy Podgórza i Giełczyna.

Skip to content