Muzyka ma magiczną moc wywoływania najszlachetniejszych emocji. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu w sposób szczególny pragnie wspomóc amatorską orkiestrę dętą w Podgórzu, tak bardzo wpisaną w kulturalny krajobraz regionu. W związku z powyższym Biblioteka realizuje projekt ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencja 2019 pod nazwą „I wszystko gra – edukacja orkiestrowa w Gminie Łomża”. Działania projektu skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Pięcioro dzieci z terenu Gminy Łomża systematycznie i z wielkim zaangażowaniem ćwiczy grę na instrumentach dętych: trąbkach sakshornie, klarnecie i perkusji. Ponadto szlifują trudną sztukę odczytu i zapisu nutowego utworów.

Skip to content