Wielowiekowa historia Łomży jest bogato udokumentowana, nie sposób nie wymienić prac Donaty Godlewskiej, Czesława Brodzickiego czy Adama Dobrońskiego, wciąż powstają nowe publikacje, które wypełniają istniejące luki w wielowiekowych dziejach miasta i całego regionu. Istnieje także inny obraz Łomży i Ziemi Łomżyńskiej, którego próżno szukać w najlepiej udokumentowanych pracach historycznych. Są to wspomnienia zapisane we wciąż żywej pamięci i sercach ludzi. Pamięci o ludziach, miejscach, wydarzeniach. Zapisane na taśmie pamięci i wciąż obecne wspomnienia o regionie łomżyńskim jako o miejscu drogiemu sercu zostały ujęte w formie poetyckiej. I ta właśnie część wspomnień została przekazana przez uczestników powiatowego konkursu recytatorskiego wierszy patriotycznych Ojczyzna w Poezji, który odbył się 7 listopada 2018 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Łomży z/s w Podgórzu.

Skip to content