Ojczyzna w poezji „Ni z tego ni z owego była Polska na pierwszego” etap gminny za nami

Wiersze o Polsce Niepodległej można było usłyszeć podczas gminnego konkursu recytatorskiego „Ojczyzna w poezji” 18 października 2017 r. w BPG Łomża filii w Konarzycach. Konkurs odbył się w ramach zadania „W drodze do niepodległości” realizowanego w ramach Programu NIEPODLEGŁA dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.